MOHS Χειρουργική

100% ασφάλεια, για ολοκληρωτική
αφαίρεση του δερματικού καρκίνου!

Τι ειναι MOHS χειρουργικη

  Η Mohs μικρογραφική χειρουργική, είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική χειρουργική τεχνική, για την αφαίρεση του δερματικού καρκίνου, που προσφέρει ποσοστό ίασης 99.7%. Ονομάστηκε Mohs Χειρουργική, από τον Frederic Mohs τον Αμερικανό Χειρουργό, που την ανέπτυξε. Η χειρουργική αυτή τεχνική, επιτρέπει 100%  μικροσκοπικό έλεγχο την ημέρα του χειρουργείου, τόσο στο βάθος, όσο και στα περιφερικά όρια του καρκίνου.  Αντίθετα, στην απλή συμβατική εκτομή, η αφαίρεση βασίζεται στην εκτίμηση του χειρουργού, να κρίνει την επέκταση και τα όρια του καρκίνου με γυμνό μάτι.

 • ΒΗΜΑ 1

  Χειρουργική αφαίρεση σε στρώματα
  Μετά από τοπική αναισθησία, ο Mohs χειρουργός αφαιρεί τον καρκίνο σε στρώματα. Η αφαίρεση σε στρώματα, γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι πέρα από το ορατό μέρος του καρκίνου, οι «ρίζες» που μπορεί να επεκτείνονται, κάτω από το ορατό μέρος του καρκίνου, θα αφαιρεθούν. Έτσι μηδενίζουμε την περίπτωση υποτροπής του καρκίνου, που μπορεί να συμβεί αν μείνουν οι «ρίζες» αυτές μέσα.

 • ΒΗΜΑ 2

  Επεξεργασία και μικροσκοπική εξέταση
  Ο ιστός που αφαιρείται, επεξεργάζεται κατάλληλα και εξετάζεται στο μικροσκόπιο από την Dr Ζωγράφου, την ίδια ημέρα της αφαίρεσης, ενώ εσείς παραμένετε στην Κλινική, για λίγες ώρες. Εάν μετά τον μικροσκοπικό έλεγχο, βρεθεί ότι ο ιστός που αφαιρέθηκε, περιέχει καρκινικά κύτταρα και ο καρκίνος δεν έχει εξαιρεθεί ολοκληρωτικά, η γιατρός αφαιρεί περαιτέρω ιστό, από την προσβεβλημένη περιοχή και ο ιστός αυτός επεξεργάζεται και εξετάζεται μικροσκοπικά από την γιατρό, την ίδια ημέρα. Η απάντηση για την πλήρη αφαίρεση του καρκίνου, δίνεται την ημέρα της επέμβασης, μετά από πλήρη εξέταση του 100% του ιστού και όχι ημέρες ή εβδομάδες μετά.

 • ΒΗΜΑ 3

  Άμεσος επανέλεγχος και επανόρθωση
  Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, μέχρι να αφαιρεθούν όλες οι καρκινικές περιοχές και να εξαιρεθεί ολοκληρωτικά ο καρκίνος και κατόπιν την ίδια ημέρα, θα επανορθωθεί το τελικό έλλειμμα που θα προκύψει, με την καταλληλότερη μέθοδο επανόρθωσης για την περίπτωσή σας. Οι διάφορες μέθοδοι επανόρθωσης, ανάλογα με την περιοχή που εντοπίζεται ο καρκίνος, θα συζητηθούν εκτενώς με την Dr Ζωγράφου, πριν το χειρουργείο σας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η Mohs χειρουργική αποτελεί μέθοδο επιλογής για συγκεκριμένους καρκίνους και όχι για όλους.

 • Ενδείκνυται για πρωτοπαθείς καρκίνους, που εντοπίζονται στην μύτη, τα αυτιά, την περιοφθαλμική χώρα και τα χείλη, όπου η μέγιστη δυνατή διατήρηση υγιούς ιστού, με παράλληλη 100% ολοκληρωτική αφαίρεση του καρκίνου, είναι εξαιρετικά σημαντική για αισθητικούς και λειτουργικούς λόγους.
 • Ενδείκνυται για υποτροπιάζοντες καρκίνους, που έχουν υποτροπιάσει μετά από προηγούμενο χειρουργείο, όπως επίσης και για καρκίνους που δεν έχουν εξαιρεθεί ολοκληρωτικά, μετά από προηγούμενο χειρουργείο.
 • Ενδείκνυται για καρκίνους, που δεν είναι πλήρως περιγεγραμμένοι και έχουν μη σαφή ορατά όρια, για το που ξεκινά και που τελειώνει ο καρκίνος με γυμνό μάτι.
 • Επίσης ενδείκνυται για καρκίνους που είναι επιθετικοί, στην αρχική διαγνωστική βιοψία, όπως για παράδειγμα ο διηθητικός τύπος βασικοκυτταρικού καρκίνου.
 • Είναι επίσης θεραπεία επιλογής, για καρκίνους που αναπτύσσονται σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, σε ασθενείς με λέμφωμα και σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Στην απλή συμβατική αφαίρεση του δερματικού καρκίνου, ο χειρουργός αφαιρεί τον όγκο που υπάρχει και που είναι ορατός με το μάτι, αφαιρώντας ταυτόχρονα και μια περιοχή υγιούς ιστού, γύρω από τον καρκίνο (από 4mm -1 cm), ανάλογα με τον τύπο καρκίνου, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα πλήρους αφαίρεσης του καρκίνου, καθώς δεν εξετάζεται εκείνη την ώρα ο όγκος. Κατόπιν, το παρασκεύασμα αποστέλλεται στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο, για ιστολογική εξέταση και το χειρουργικό έλλειμμα, που προκύπτει από την αφαίρεση του καρκίνου, επανορθώνεται την ίδια μέρα. Τόσο ο χειρουργός, όσο και ο ασθενής, θα πρέπει να περιμένουν τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης, που θα επιβεβαιώσει ή όχι, την πλήρη εξαίρεση του καρκίνου.

Η διαδικασία αυτή της αποστολής και εξέτασης των παρασκευασμάτων από άλλον γιατρό, είναι χρονοβόρος και τα αποτελέσματα ειναι διαθέσιμα, σε διάστημα απο 10 ημέρες έως 1 μήνα, ανάλογα με το εργαστήριο και το φόρτο εργασίας τους. Στην περίπτωση που ο όγκος, δεν έχει αφαιρεθεί ολοκληρωτικά, θα πρέπει ο ασθενής να υποβληθεί ξανά, σε περαιτέρω χειρουργική επέμβαση, η οποία και καθίσταται δυσχερέστερη, καθώς δεν είναι πάντα εύκολο για το χειρουργό, να εντοπίσει τοπογραφικά την περιοχή του υπολλειματικού καρκίνου, μετά το πρώτο χειρουργείο, καθώς έχει πλέον αλλάξει η μικροανατομία της περιοχής, από την πρώτη χειρουργική επέμβαση. Αντίθετα, στην Mohs Μικρογραφική χειρουργική, η αφαίρεση του δερματικού καρκίνου, πραγματοποιείται απο τον Mohs χειρουργό, με την μικρότερη δυνατή αφαίρεση υγιούς ιστού (1-2 χιλιοστά μόνο), γύρω από τον καρκίνο.

Το παρασκεύασμα αυτό, μετά απο κατάλληλη επεξεργασία (τοπογραφική συσχέτιση και διαστάσεις του παρασκευάσματος, κρυοσυντήρηση – επεξεργασία στον κρυοτόμο και τέλος χρωματισμό των ιστοτεμαχιδίων) είναι έτοιμο εντός 30-40 λεπτών, για μικροσκοπική εξέταση, από τον ίδιο τον Mohs χειρουργό. Εδώ ακριβώς, έγκειται η μεγάλη διαφορά της Mohs χειρουργικής. Η μικροσκοπική εξέταση του παρασκευάσματος, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Mohs χειρουργό, την ίδια ώρα και ημέρα με την επέμβαση και η απάντηση για την πλήρη αφαίρεση του καρκίνου, δίνεται την ημέρα της επέμβασης, από τον ίδιο τον χειρουργό και όχι ημέρες ή εβδομάδες μετά.

Η δεύτερη μεγάλη διαφορά της Mohs χειρουργικής, σε σχέση με την απλή συμβατική εκτομή, έγκειται στον τρόπο που επεξεργάζεται και ελέγχεται ο ιστός ιστολογικά. Στην Mohs χειρουργική (οριζόντιες τομές), είναι δυνατή η πλήρης εξέταση του 100% του ιστού, και όλων των επιφανειών του παρασκευάσματος (τόσο του πυθμένα, όσο και των πλαϊνών χειρουργικών ορίων), σε αντίθεση με την συμβατική ιστολογική εξέταση (κάθετες τυχαίες τομές), κατά την οποία εξετάζεται στην καλύτερη περίπτωση ένα μέρος (≈30%) του παρασκευάσματος μόνο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πόσο δέρμα αφαιρείται κατά το Mohs χειρουργείο, σε σχέση με την απλή συμβατική εκτομή;
Πριν το Mohs χειρουργείο, δεν είναι δυνατόν να προβλέψει ο χειρουργός, πόσο δέρμα θα πρέπει να αφαιρεθεί και ποιο θα είναι το μέγεθος του τελικού ελλείμματος. Το τελικό έλλειμμα μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο, από το μέγεθος του αρχικού καρκίνου ή μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερο και βαθύτερο, αν ο καρκίνος επεκτείνεται αρκετά κάτω από το δέρμα.

Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι σε κάθε περίπτωση, μόνο το δέρμα που έχει προσβληθεί από καρκίνο αφαιρείται και όχι το υγιές δέρμα. Αυτή η διατήρηση υγιούς ιστού, σε λειτουργικά και ανατομικά ευαίσθητες περιοχές, όπως η περιοφθαλμική χώρα, η μύτη, τα αυτιά και τα χείλη, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς εκεί το κάθε χιλιοστό έχει σημασία.

Γιατί είναι κρίσιμης σημασίας, ο έλεγχος σε βάθος και περιφερικά;
Γνωρίζουμε ότι οι δερματικοί καρκίνοι, μπορούν να επεκτείνονται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, πέρα από το ορατό τμήμα τους και να έχουν «ρίζες» βαθιά κάτω από το δέρμα ή να επεκτείνονται κατά μήκος των αγγείων και των νεύρων. Επίσης, οι καρκίνοι που έχουν υποτροπιάσει, μετά από προηγούμενο χειρουργείο απλής εκτομής, μπορεί να έχουν επεκταθεί βαθιά, κάτω από την ουλή του προηγούμενου χειρουργείου.

Όλες αυτές οι επεκτάσεις και οι «ρίζες» πρέπει να ανιχνεύονται στο μικροσκόπιο και να αφαιρούνται, κατά την διάρκεια του χειρουργείου, για να καθαρίσει ολοκληρωτικά η καρκινική περιοχή. Αντίθετα, στην απλή συμβατική εκτομή, η αφαίρεση γίνεται τυφλά, καθώς είναι αδύνατον να ελεγχθούν με γυμνό μάτι, οι περιοχές αυτές.

Πόσο διαρκεί η παραμονή στην Κλινική;
Η παραμονή στην Κλινική για την χειρουργική αφαίρεση, τον μικροσκοπικό έλεγχο και την επανόρθωση, μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 5 ώρες.

Ποιος μπορεί να είναι Mohs χειρουργός;
Ο χειρουργός που πραγματοποιεί Mohs χειρουργική, πρέπει να έχει εξειδικευτεί στη Δερματολογία, τη Δερματοχειρουργική, τη Δερματοπαθολογοανατομία και την Mohs χειρουργική και πρέπει να είναι Πιστοποιημένος MOHS χειρουργός. Οι Mohs χειρουργοί, είναι Δερματοχειρουργοί που είχαν περαιτέρω εκπαίδευση για 1 έτος και υποεξειδίκευση στην Mohs χειρουργική.

Ο πιστοποιημένος Mohs χειρουργός, πρέπει να είναι σε θέση να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά εκπαίδευσής του στους παραπάνω τομείς (πιστοποίηση από το European College of Mohs Surgery), όπως επίσης και για τον πιστοποιημένο αριθμό Mohs επεμβάσεων που έχει πραγματοποιήσει.

Συμφέρει από άποψη κόστους η Mohs χειρουργική;
Εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ίασης (99.7%) που προσφέρει η Mohs τεχνική, οι ασθενείς υποβάλλονται σε μία μόνο επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει και την ιστολογική εξέταση του καρκίνου και την τελική επανόρθωση του ελλείμματος. Με την απλή συμβατική εκτομή, μπορούν να απαιτηθούν περισσότερα από ένα χειρουργεία και ιστολογικές εξετάσεις. Καθένα από αυτά τα επιπρόσθετα χειρουργεία και τις επιπρόσθετες ιστολογικές εξετάσεις, είναι και οικονομική επιβάρυνση για τον ασθενή, πέρα από ψυχολογική.

Αντίθετα, η Mohs χειρουργική πραγματοποιείται με ένα μόνο χειρουργείο και στην τελική τιμή της περιλαμβάνονται όλα αυτά τα κόστη και όχι επιπρόσθετες χρεώσεις για τον ασθενή. Επομένως, η MOHS χειρουργική, είναι μια θεραπεία δερματικού καρκίνου, που αξίζει από άποψη κόστους (value for money). Σε κάθε περίπτωση και εξαιτίας της ιδιαιτερότητας αυτού του χειρουργείου, που έχει να κάνει με την υγεία του ασθενούς, προσπαθούμε να παρέχουμε την εξαιρετικά ωφέλιμη αυτή τεχνική, σε προσιτές τιμές για όλους τους ασθενείς μας.

ΚΟΣΤΟΣ – ΤΙΜΕΣ

 Η τιμή ξεκινά από 1200 ευρώ και διαμορφώνεται ανάλογα με το πόσα στάδια θα απαιτηθούν, για την ολοκληρωτική αφαίρεση του καρκίνου και το τελικό μέγεθος του ελλείμματος, που θα προκύψει και θα χρειαστεί να επανορθωθεί.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

MOHS Χειρουργική

Ήταν εμφανές ότι η επιστημονική της κατάρτιση είναι τεράστια, καθώς είναι η μοναδική πιστοποιημένη Mohs χειρουργός στην Ελλάδα...

Μαίρη Καριώρη

Σε μια αφαίρεση σπίλου, ο τότε γιατρός μου, μου πρότεινε να αφαιρέσουμε επιφανειακά και μια μικρή κύστη που είχα στο πρόσωπο και να το στείλουμε για βιοψία...

Περισσότερα

MOHS Χειρουργική

Θέλω δημόσια να σας ευχαριστήσω που υπάρχετε και συμβάλλετε στην εξέλιξη της Ιατρικής στην χώρα μας, σώζοντας τις ζωές μας...

Ηρώ Βούλγαρη

Έπρεπε να χειρουργηθώ για δερματικό καρκίνο. Στην οικογένεια μου υπάρχει ιστορικό δερματικού καρκίνου, οπότε ήξερα ότι ίσως κάποια στιγμή θα διαγνωστεί και σε εμένα. Είχα επιλέξει...

Περισσότερα

MOHS Χειρουργική

Χάρη στην άριστη εκπαίδευση της και τις γνώσεις της, ήξερε ακριβώς πότε απομακρύνθηκε όλος ο καρκίνος, μετά από εξέταση...

Esser Jorgen

Όταν έμαθα ότι πάσχω από δερματικό καρκίνο τρομοκρατήθηκα. Επισκέφτηκα την κλινική σας και έμεινα έκπληκτος από την γιατρό σας. Η κ. Ζωγράφου είναι εξαίρετη επιστήμονας...

Περισσότερα
Mohs Χειρουργική

Ενημερωθείτε για την MOHS χειρουργική από την Dr Ζωγράφου, που με την πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία της στο θέμα του δερματικού καρκίνου, συγκαταλλέγεται στους Leading Experts γιατρούς της Ευρώπης.

Dr. Ζωγράφου Αγγελική, MD, MSc, PhD
Δερματολόγος – Δερματοχειρουργός
Certified MOHS χειρουργός
European College of MOHS Surgery

Εξειδικευθείσα στην Μ. Βρετανία (Παν/μιο Οξφόρδης)
Master στην “Ελάχιστα Επεμβατική & Ρομποτική Χειρουργική”
Διδάκτωρ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Καλέστε μας
ή συμπληρώστε την φόρμα
Εγγραφείτε στο newsletter μας
και κερδίστε μια δερματοσκοπική ανάλυση!

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ